Stijl

Het uitzicht van eLAND kan lichtjes aangepast worden door een extra css bestand toe te voegen.

Om een css bestand te maken heb je een tekst editor nodig.

Voorbeelden van tekst editors:

  • Textmate 2 (Mac)
  • TextWrangler (Mac)
  • Notepad++ (Windows)

Noot: tekst editors zijn voor tekstbestanden zonder opmaak.

Wanneer éénmaal het css bestand klaar is (met extensie .css), moet het worden opgeladen naar een weblocatie. Hiervoor kunnen de Documenten van eLAND gebruikt worden. Laad het css bestand op in de Documenten met zichtbaarheid 'admin'. Kopiëer dan de url van het document naar de instelling 'css'.

Op de volgende pagina's volgen twee voorbeelden.

results matching ""

    No results matching ""