Server & hosting

Hier wordt ter referentie uiteengezet (in het engels) hoe eLAND gehost kan worden. Omdat de code op dit moment nog onderhevig is aan veel veranderingen wordt het niet aangemoedigd noch ondersteund om eLAND zelf te hosten.

eLAND hosting wordt gratis aangeboden. Wil je eLAND voor je gemeenschapsmunt (of LETS), dan kan je vrijblijvend hosting aanvragen het contactformulier.

results matching ""

    No results matching ""